Párkapcsolati pszichodráma csoport

párkapcsolat pszichoterápia
Tárd fel problémáidat a pszichológus előtt!

Pszichoterápiás céllal virtuális pszichodráma önismereti csoport indul Budapesten a személyes és párkapcsolati nehézségekkel küzdő hölgyek és urak számára. A csoportba kizárólag felnőtt nők és férfiak jelentkezését várjuk, olyanokét, akik betöltötték 18. életévüket. Azo jelentkezzenek, akik számára legalább 10 éve nehézséget okoz egy új párkapcsolat kialakítása,
illetve legalább 5 éve félnek elköteleződni egy új párkapcsolatban, továbbá jelenlegi kapcsolatukban szexuális és főleg aszexuális problémával küzdenek. Jelentkezzenek azok is budapesti rendelőnkben, akik egy felbomlott párkapcsolat után válságba jutottak, a jelenlegi párjuk mellett magányosnak érzik magukat és ezért szeretnék rejtett vágyaikat kiélni, illetve akik az alá- és fölérendeltséget jobbnak gondolják az egyenrangú párkapcsolatnál.

Olvass tovább

Orbán bukása. Pszichodráma csoport

Címkéket tűzdelünk egymásra

A terápiacsoport vezetője szerint Orbán minél nagyobbakat nyer a választásokon, erkölcsileg annál nagyobbat bukik, mert győzelmét hazugság-propagandával éri el. Ehhez kapcsolódik rendhagyó csoportfoglalkozásunk.

Piréz akciónk keretében az ungvári az Archipenko Pszichodráma Csoport címketűzési akcióban vesz részt. A cél egyfelől a belső gátlások feloldása, másfelől önismereti tréningünk részét is képezi, lévén olyan címkét kell kitűzniük a csoport tagjainak, melyekre előzőleg saját legrosszabb tulajdonságaikat írták fel. A feladat az, hogy a terápiacsoport tagjai a hozzájuk legközelebb állókra tűzzék a legrosszabb tulajdonságokat. Természetesen szerep- és címkecserére is sor kerül.

orbán viktor erkölcsi bukásaRendhagyó foglalkozásunkkal az Elvtársak, itt a vége! mozgalomhoz csatlakozunk a magunk pszichedelikus módján. A mozgalmat eredetileg a Szolidaritás csoport hirdette meg, eltanácsoló címkét tűzve a miniszterelnök zakójára. Ezt toldotta meg Balla D. Károj piréz író a fentebbi linkre kattintva megnyitható posztjában egy BDK feliratú címkével. Innen ered a pszichoterápia csoport új akciója.

Karácsonyi pszichodráma-csoport foglalkozásunk sikere

Ehhez kapcsolódóan beszámolunk arról, hogy decemberben nagy sikerű karácsonyi pszichodráma-csoport foglalkozást tartott az ungvári Archipenkóban dr. Alberd Yollaka finn pszichoterapeuta. A csoportfoglalkozáson nagyrészt az Első Magyar Virtuális Pszichodráma (EMaViP) formáció vezető szakemberei és a foglalkozások korábbi legaktívabb látogatói vettek részt. Yollaka doktor fergeteges összművészeti performansz keretében celebrált emlékezetes csoportfoglalkozást. A happeningbe torkolló alkalom minden résztvevő számára emlékezetes marad vagy a feloldott vagy az újonnan szerzett lelki sérülések okán.

Mint az egyik részvevő elmondta, ha gyakrabban lehetne része hasonló performációban, valamennyi régi pszichotraumáját sikerülne újra cserélnie.

Pszichoterápiás honlap optimalizálása

Mindez jól kiegészül a csoportvezető által végzett SEO-tevékenységgel, amelynek keretében egy budapesti pszichoterápiás rendelő weboldalát optimalizálja. Az önismereti pszichodráma csoport terápia címkék használatával is lehetséges.

Itt érdemes megemlíteni, hogy az adott honlap szerint a pirézek körében hosszabb ideje ismert az ősi pszichoanalitikus jellegű misztikus pszichodráma, amely ellen a terapeuták nem győznek tiltakozni, mivel áltudományos és okkult fogalom ellen, lévén például a homeopátia meghazudtolja a sosem létezett hun-magyar nemzet-szövetség tagadását azzal, hogy sem lélektani, sem gyógyászati hatása nem mutatható ki. A Piréz Pszochológusok és Seo Drámapedagóusok együttes nyilatkozatban ítélte el Orbán Viktor demagóg választási kampányát. BP PSZICHO 2022

Wittgenstein, Szász: mentális állapot

Senki sem vitatja, hogy a nyelv és a gondolat összefügg. A kérdés az, hogy komplex gondolkozás létezhet-e nyelv nélkül, illetve hogy a nyelvi struktúrák eleve adottak-e agyunkban, avagy épp a gondolkodás alakítja ki őket elménkben.

Mentális állapotaink Ludwig Wittgenstein és Szász Tamás perspektívájából

wittgenstein ludwig, nyelv, gondolat
Wittgenstein a pszichés állapotokról

Nyelv, gondolat, psziché, mentalitás

Egy pszicho-weboldal arról cikkezik, hogy Wittgenstein, a huszadik század nagy hatású gondolkodója szerint a gondolatok szervesen kapcsolódnak a nyelvhez, ami természeténél fogva szociális termék, tehát nem lehet gondolatokról, és következésképp mentális állapotokról elszigetelten tárgyalni. Szerinte nem beszélhetünk tudatosságról, mely nem kapcsolódik valamilyen módon a környező világhoz, ebből adódóan mentális állapotaink közvetlen viszonyban állnak különösen nyelvi kifejezőeszközeinkkel.

A Google keresésekkel felbukkanó szakmai honlap szerint Wittgenstein nem vonta kétségbe, hogy vannak belső megéléseink, melyeket pszichológiai állapotokként kategorizálunk, ám hangsúlyozta, hogy ezek megértését és értelmezését bizonyos kifejezésmódok teszik lehetővé. Leggyakrabban szavakkal és tettekkel fejezzük ki magunkat, ezek a szavak és tettek pedig mindig egy társadalmi kontextuson belül kapnak jelentést.

Nyelvünk az érzelmeket mindig összefüggésbe hozza valamivel vagy valakivel: például a szeretet, gyűlölet, harag, düh tárgya általában egy másik ember, az ámulat rendszerint reakció egy eseményre, míg a szomorúság vagy öröm, ha nem is közvetlen reakció valamire, szintén köthető az időben egy megtörtént vagy várt cselekményhez. Felismerjük az érzelmek szavakban vagy gesztusokban megnyilvánuló jeleit, melyekre szükségünk van ahhoz, hogy a helyzeteket megfelelő módon értelmezzük.

Az érzelmek elhatárolandók olyan fiziológiai reakcióktól, mint az éhség vagy fájdalom, melyeket testünkben érzékelünk. Még ha kapcsolódik is az érzelemhez valamilyen fizikai érzet, nem lehet őket pusztán ezekre visszavezetni. Mind a félelem, szorongás, mind az izgalom, eufória adrenalint szabadít fel a szervezetünkben, tehát egyes pszichológiai állapotokhoz nem mindig rendelhető ugyanaz a biokémiai sajátosság.

Az anyagi világ nyelvi feltételezése

Fentiekből következik, hogy a mentális folyamatokat, beleértve a mentális rendellenességeket a társadalmi kontextusban megnyilvánuló módok alapján értelmezzük. Pszichológiai állapotainkra vonatkozó nyelvi eszközeink feltételeznek egy környező anyagi világot, mellyel az ember folyamatosan érintkezik.

A nem klinikai értelemben vett depressziót is viselkedésminták alapján azonosítjuk: ilyenkor az ember levert, passzív és nehezen felel meg a hétköznapi élet kihívásainak, hajlamos pesszimista világképet kialakítani, tehát azért nevezzük depressziósnak, mert viselkedése eltér az addig megszokott, normális viselkedéstől. Amikor valakit depressziósnak nevezünk, nem az idegrendszerének természetét térképezzük fel, hanem a viselkedési jegyeire utalunk, és ezen jegyek társadalmilag elfogadott értelmezését adjuk. Ebből következik, hogy nem lehet szorongó vagy depressziós agyról vagy elméről beszélni – szorongó vagy depressziós emberekről lehet csak szó, valós társadalmi szituációkban.

A mentális problémák megértése

szász tamásA magyar származású pszichiáter, Szász Tamás (Thomas Szasz) szerint is a mentális problémákat szükséges szociális szinten megérteni, mert ezek mindig szociális kontextusban jönnek létre, nem az egyéni, elszigetelt elme termékei. Azt állítja, hogy az orvostudomány azért igazi tudomány, mert biológiai jelenségekkel foglalkozik, célja elsősorban az élettani betegségek felfedezése és kezelése. Például a neurológia egy igazi orvosi diszciplína és léteznek valós idegrendszeri betegségek, melyek konkrét hatással vannak a viselkedésre: epilepszia, Parkinsor-kór stb. Ezzel szemben a DSM diagnosztikus kategóriái viselkedési jegyekre, belső megélések leírásaira alapozódnak. Számos esetben szervi problémákat eleve ki kell szűrni ahhoz, hogy a DSM diagnózis megtörténjen, ezért a mentális betegségekkel foglalkozó tudományt szerinte nem lehet komolyan venni. Szerinte egyes emberek életkörülményeik miatt szenvednek, de ez nem jelenti azt, hogy betegek. A szenvedés ugyanolyan eséllyel tesz valakit beteggé, mint az örömben való tobzódás. Elismeri, hogy vannak emberek, akik különös rögeszméket dédelgetnek, de szerinte ez is csak viszonyítás kérdése:

Amikor imádkozol, te beszélsz Istenhez.
Amikor Isten beszél hozzád, skizofrén vagy.

Olvass tovább

Karnyújtásnyira a Tisza. Tisztavíz-forrás

Tiszta ivóvíz egy kárpátaljai faluban

Tisza víz - Tiszta forrás

Egy vízivó visszaemlékezései az első fürdőszobáról

Igaz, hogy szinte karnyújtásnyira folyik születésem falujától a Tisza, igaz, hogy minden háznál vagy gémes, vagy kerekes kút található volt emberemlékezet óta. Igaz az is, hogy az 1920-as évektől kezdve volt községünknek saját artézi kútja. Mégis: a 70-es évekre, amikor születtem, a vízkérdés megoldása lett a községi tanács legfontosabb feladata.

Az udvarokban levő kutak vize ekkorra már emberi fogyasztásra alkalmatlan lett, nyaranta gyakran elapadtak. Ilyenkor az állatoknak is maradt reggel és este az artézi kútnál lévő itató, amíg állandó folyású volt. Vagy a Tiszáról hordtak nekik ivóvizet. De nyaranta a folyó is el-elposványosodott – pedig a klíma változás még a kertek alatt sem járt.

Főzni, inni mindennap az ártéziről hordtuk még mi is kannákban a vizet, nemhogy apáink, anyáink!

Nekik ez esti szórakozás is volt, hisz ott világított először utcai villanyégő, ott lehetett találkozni, beszélgetni, míg megtelt a két kanna. Ők gyalog jártak vízért.

Én már kerékpárral! No jó, először még kis biciklivel, kis kannával! De nem verődhetett ám a kanna a biciklihez! Az nekem mindennapi dolgom volt, hogy a mamáméknak este friss, tiszta ivóvizet vigyek. Amennyit elbírtam, ha nehéz volt a nagy kanna víz, ki-ki öntöttem belőle, előfordult, hogy fél kanna vízzel értem hozzájuk. Ilyenkor természetesen újra kellett mennem. Jutalmul 20 kopeket kaptam, amit elkölthettem ragadós tejkaramella cukorkára a régi mozi előtti kisboltban.

Nagymosáskor már előző este tele kellett hordani az edényeket. Bizony én a Csíkos közbe igen sokat fordultam két kannával, biciklivel, mire azt mondta édesanyám, hogy elég.

Az artézi víz a vert kútból 1984-ig magától tört föl a mélyből. A levert csövön keresztül. De ekkorra már nem győzte kiszolgálni a megnövekedett igényeket és szereltek rá húzó-nyomó szerkezetet, valami szivattyút. Ám így is kevésnek bizonyult. Ráadásul a környezetszennyezés miatt egyre gyakrabban volt szükség klórozásra, ivóvíz fertőtlenítésre, mert a pseudomonas fertőzések mindinkább gyakorivá váltak. Fő az egészség!

Sürgősen új kutat kellett fúratni. És persze nem a Tisza szintjét követő talajvizet, hanem a sziklakőzetek alatti karsztvizet kerestek. Már 115 méter mélyre értek a csövek, de saját erőből nem tört fel a víz, pedig ezt remélték a falubeliek.

A lakosság száma közben ezer fölé emelkedett, köztük 150 iskolás, 30 óvodás gyerek várta a tiszta az ivóvizet.

Voltak azért már abban az időben is házak, ahol már épültek fürdőszobák nagy kádakkal, amit saját fúrt kútról láttak el vízzel szivattyú segítségével. Luxusnak számított, de a zuhany nem volt divatban.

1981. májusában aztán megkezdődött a vízművesítés. A költségeket az állami gazdaság fedezte, de házanként 52 rubellel vagy egyheti társadalmi munkával a falusiaknak is hozzá kellett az építéshez járulniuk. Eredetileg regionális vízműre készítették a tervet, ami azt jelenti, hogy a község közelében haladó vízvezetékre kötik a falu vízhálózatát. Ez lett volna az olcsóbb. Ám sajnos nem valósult meg. Önálló vízművet kellett építeni.

Végre megindulhatott a munka! Éjjel-nappal ásták az árkokat, fektették a csöveket.

A vezetők egyre nyugtalanabbak lettek. Az önálló vízműhöz fúrt kút mélysége már jóval meghaladta a 100 métert, de a vízhozama csekély volt. A rossz hír hallatán sokan vissza akarták kérni a befizetett pénzt. Ám nemsokára jó hírek érkeztek a kútfúróktól: 186 méter mélységből percenként 280-300 liter jó minőségű tiszta víz tört elő!

Már csak egy hidroglóbusz kellett, s a falu legtöbb udvarában 1983-ban ott volt a vezetékes víz. Ekkor megindulhatott a régi építésű házakban is a fürdőszobák és zuhanyzók kialakítása.

Az első fürdőszobánk. Édesapám mindenhez értett, egyedül vezette be a házba a vizet, csempézett, alapozott, csapot szerelt, szennyvizet vezetett. Jól ment az építés, ritkán kért szakembertől segítséget. Micsoda öröm volt megtudni, hogy lesz benti öblítős vécénk, hogy nyáron majd zuhanyozhatunk a teraszon, és a fürdőszoba nemcsak mosdókagylót foglal magába, hanem egy öntöttvas kád is elfér benne.

“Na, az én életemet kiállja”- volt apám jelszava. Nem így alakult. Tíz év sem telt el és áttelepültünk Magyarországra. Én meg férjhez jöttem ide, Tiszafüredre. Férjem szegedi…


Tiszai ivóvíz

Virtuális pszichodráma-csoportok

Pszichodráma csoportterápia felnőtteknek és gyermekeknek

Könnyen előfordulhat, hogy Önnek nincs ideje arra, hogy a foglalkozások helyszínére utazgasson vagy odaszállítsa gyerekét? Nem alkalmas önnek a megszabott időpont? Nem találja eléggé hatékonynak a kezelést? Iratkozzon be a Pirézműhely virtuális pszichodráma-csoportjába és vegyen részt a foglalkozásainkon számítógépe előtt ülve, kellemes zene mellett, teát szürcsölve. Klinikai eredményeink semmivel sem rosszabbak, mint a hagyományosan tartott csoportterápiáké.

Szolgáltatásunk két célcsoport számára indul, az első a traumaterápiás kezelést preferálja, a második profilja az önismeret fejlesztése. Mindkét kategóriában van felnőtt- és gyerekcsoport.

Olvass tovább

Homeopátia = áltudomány? Schüssler-só

Homeopátia: áltudomány vagy alternatív gyógyászat

homeopátia
Áltudomány a homeopátia?

Sokak szerint a homeopátia sarlatánság, mások szerint alternatív gyógymód. Samuel Hahnemann dolgozta ki a XVII. század végén. Megfigyelései alapján úgy vélte, hogy az az anyag, amely bizonyos betegség tüneteit okozza egészséges emberekben, képes meggyógyítani az adott betegségben szenvedő embereket is.  Az esetben, ha nagy mértékű hígításban alkalmazzák. Ez alapján dolgozta ki a hasonszenvi gyógyítás gyakorlatát és a „hasonló a hasonlót gyógyítja” elméletet, és alkotta meg a homeopátia szót.

A homeopatikus orvosok gyakorlatában a kezelés olyan úgynevezett „potenciált” szerekkel történik, amelyek egészséges emberben a betegséghez hasonló tüneteket váltanak ki. Ám a már megbetegedettekre nézve gyógyhatásuk szerintük bizonyított. A potenciálás szakaszos hígítást, és az egyes hígítások közötti dörzsölést, rázást, áramoltatást is jelent – a pirézek szemében ezek hókuszpókuszok.

Olvass tovább

Játékterápia – asszociációs játék

Piréz pszichodráma-csoport Ungváron

Az utóbbi időben igen eredményesen működő pszichoterápiás Piréz Műhely ungvári csoportjának keretében külön játékterápiás részleg nyílt. A pszichodráma csoport tagjai nemcsak azt tudták meg, kik a pirézek, hanem asszociációs feladványokat is sikeresen fejtenek meg. Ehhez szükség esetén segítséget is kapnak a terapeutáktól. A fejtörők sajátos képzettársításokat igényelnek, ezek maximálisan alkalmasak arra, hogy a pszichében rejtett összefüggéseket oldjanak fel a gátlás alól. Példának okáért idézzük az egyik feladvány képzettársításait:

Mely műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból?

DÓZSA
KORONA
HOLTAK

A megfejtés egy közismert mű 4 szóból álló címe, ezek egyike névelő. A további háromra az itt megadottak sorrendjében következtethetünk.

Ugye tudjuk: a képzettársításoknak nem feltétlenül kell közvetlen tartalmi összefüggésekre alapozódniuk. Szabad ötletekre van szükség, nem annyira formálisan logikus, mint inkább kreatív gondolati lépésekre, átkötésekre.

Figyelem, alább következik

a megfejtés:

>

>

>

>

A felkelő nap háza

Az asszociáció nem túl bonyolult menete ez volt:

DÓZSA >> FELKELŐ
KORONA >> napkorona >> NAP
HOLTAK >>  holtak háza >> HÁZA

Részletesebb magyarázat: Dózsa György nyilvánvalóan a legismertebb magyar lázadó, felkelő, a nap és a korona összefüggése is egyértelmű.

A holtak háza több asszociációban is felmerülhetett, az irodalmiak közül kínálja magát Dosztojevszkij (Feljegyzések a holtak házából) és Joyce is: a Dublini emberek c. kötet egyik novellája A holtak, amely egy konkrét dublini házban játszódik. A Usher’s Island 15. szám alatti épület A holtak háza néven lett turisztikai nevezetesség a városban. A James Joyce híd vezet hozzá.

A játékterápia és az asszociációs játék jótékony hatása

Dr. Kállay O. Béla ungvári pszichiáter és életviteli tanácsadó véleménye szerint egy-egy hasonló feladvány megfejtése felszabadító erővel hathat a mentális zavarokkal küzdő páciensekre. Különösen a fiatalokra. Még ha járatlanok is a 6a-as évek slágereiben. A játékterápia eredményességét mutatja, hogy az egyik játékos a megfejtés örömét és a zeneszám meghallgatását követően megtanult gitározni.

Klinikailag még nem igazolt állítások szerint a játékos asszociációknak zsírégető és koleszterincsökkentős hatásuk is van, továbbá pedig fejlesztik a Tao és Seo Arvisurát a kárpátaljai Ungváron. Mit tesz a pszichológia!